Forum

Tuesday, August 7, 2012

WALANG KONSYENSIYA, WALANG KALULUWA SI PNOY!


I have just been informed that in a just-concluded press conference, Pnoy SHAMELESSLY blamed the people for their flood-related sufferings since they refused to listen to warnings and for getting in the way of government rescue efforts.

Talaga palang BALIW NA WALANG KONSYENSYA AT KALULUWA itong lalaking ito. Kasalanan pa ngayon ng mga namatay – mga nakuryente, natabunan sa landslide, nalunod sa baha – , ng mga nag-evauate kung bakit sila nangamatay at napilitang iwanan ang kanilang mga tahanan.

IT’S NOT THE JOB of the people to prevent floods. It’s NOT the responsibility of the people to build effective flood-control infrastructures. It’s not the task of the people to EFFECTIVELY IMPLEMENT and MONITOR anti-flooding measures (Is there any in the first place).

Neither is it the problem of the hungry, and the sick, to feed or cure themselves, or go out and look for or bring something to eat, in evacuation centers.

Trabaho LAHAT iyon ni PNOY AT NG MGA BATA NIYA.

Kaya kung bumaha man ng  MALA-DELUBYO sa laki at lawak sa maraming lugar, kung NAGUGUTOM man ang mga evacuees at KULANG ANG PAGKAIN sa mga evacuation centers, KASALANAN LAHAT IYAN n Pnoy at ng mga tao niya.

Hindi ng mga biktima. Tricycle driver man ay maiisip na HINDI EPEKTIBO AT SAPAT ang mga gawain at paghahanda ng Gobyerno (kung meron man).

Kaya KASUKDULAN ang KAESTUPIDUHAN at KAYABANGAN ni Pnoy para sisishin pa rin ang mga biktima ng baha sa kanilang paghihirap at pagkamatay ng kanilang mga kapamilya at kaanak.

He had the NERVE to SWEEPINGLY AND CATEGORICALLY blame the people but DID NOT CITE EVEN ONE PROOF – name, place or circumstance -- of  alleged refusal by the people to listen to government warnings or getting in the way of government rescue efforts.

He doesn’t give a shit if the people had been hurt, or had lost loved ones or their homes. It’s their fault, period. He doesn’t need to prove what he’s alleging.

Kung hindi KAWALAN NG KONSYENSIYA AT KALULUWA ITO, ewan ko na!

At  kung hindi ba naman MASAHOL PA SA DIYOS ang tingin ni Pnoy sa sarili niya at sa kaniyang goberyno, galit na naman siya sa media dahil sinabing 40 porsiyento ng Metro Manila ay baha na.

Pero WALA naman siyang pinakitang pruweba sa paninisi na ginawa niya sa mga biktima ng baha.

As if, he’s PERFECT. He and his people. It’s always the fault of others. It’s never their fault. Like God, they can never make mistakes. Wake up, people. Especially the pro-Pnoys. 

We have a 'BATANG MENTAL' for a President! 30


No comments:

Post a Comment

EVERYBODY IS WELCOME TO EXPRESS THEIR OWN OPINION ON THE ISSUE. But we discourage use of FOUL words.

Please be reminded that this blog is under COMMENT MODERATION, all comments will be reviewed before publishing. We have the right to reject any insolent comment.